Baskı Beton

Baskı Beton

Baskı Beton

Baskı beton, kalıplar kullanılarak düz bir beton yüzeyine desenler, dokular veya şekiller kazandırmak için bir tekniktir. Bu teknik, yeni bir beton zemin oluşturulması sırasında veya mevcut bir beton yüzeyin üzerine uygulanabilir.

Baskı beton uygulaması genellikle şu adımları içerir:

Hazırlık: Uygulama alanı temizlenir ve düzeltilir. Düzgün bir yüzey elde etmek için gereken düzeltmeler yapılır.
Kalıpların Hazırlanması: İstenen desenlere ve dokulara sahip kalıplar seçilir ve hazırlanır. Bu kalıplar, tahta, plastik veya diğer uygun malzemelerden yapılabilir.
Beton Karışımının Hazırlanması: Beton karışımı hazırlanır. Beton karışımı, agregalar, çimento, su ve gerekirse katkı maddelerini içerir. Karışımın kıvamı ve bileşenleri uygulama gereksinimlerine göre ayarlanır.
Betonun Dökülmesi ve Düzleştirilmesi: Hazırlanan beton karışımı uygulama alanına dökülür. Beton, düzgün bir şekilde yayılır ve kalınlığı ayarlanır. Sonra, düzleştirme işlemi yapılır ve beton yüzeyi istenen düzgünlüğe getirilir.
Baskı Kalıplarının Uygulanması: Beton hala taze olduğunda, seçilen baskı kalıpları beton yüzeyine basılır. Bu, desenlerin ve dokuların beton üzerine geçmesini sağlar. Kalıplar uygulandıktan sonra, betonun kurumasına izin verilir.
Yüzeyin Mühürlenmesi ve Korunması: Beton yüzeyi, mühürleme işlemi ile korunur ve dayanıklılığı artırılır. Ayrıca, dış etkilere karşı koruma sağlamak için uygun bir kaplama uygulanabilir.


Baskı beton, dekoratif bir görünüm sağlamak için kullanılabileceği gibi,

  • dış mekan zeminleri,
  • yürüyüş yolları,
  • havuz kenarları
  • petrol istasyonları
  • parklar
  • otoparklar gibi birçok uygulamada da dayanıklı bir zemin kaplama çözümü olarak tercih edilir.